Home Agama Fiqh Apakah Boleh Membaca Fatihah untuk Rasulullah SAW atau Tidak?

Apakah Boleh Membaca Fatihah untuk Rasulullah SAW atau Tidak?

150
membaca fatihah untuk rasulullah

Apakah boleh membaca Fatihah untuk Rasulullah atau tidak boleh, ulama mazhab Maliki seperti al Ajhuri mengatakan tentang masalah ini tidak ada nas atau dalilnya.

Namun, pendapat yang kuat dalam mazhab syafi’e adalah boleh membaca fatihah untuk Rasulullah SAW. Sama juga seperti membaca shalawat untuk Rasulullah SAW. Syaikh Ahmad bin Turky dalam hasyiah al-Kharsyi mengatakan bahwa:

الكامل يقبل زيادة الكمال

“Orang yang sempurna tetap menerima tambahan kesempurnaan”

Maka boleh membacakan fatihah untuk Rasulullah SAW. sebagaimana yang di praktekkan oleh kalangan ahlussunnah wal jamaah dalam setiap pembuka do’a atau tawassulnya. Jadi, ini tidak diharamkan di dalam mazhab syafi’e.

Lebih lanjut, syaikh Ihsan Jampes dalam kita Sirajutthalibin hal 14 mengatakan sebagai berikut:

فائدة: هل تجوز قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم أولا؟ قال الأجهوري: لا نص في هذه المسئلة عندنا: أي معاشر المالكية، والمعتمد عند الشافعية جواز ذلك فنرجع لمذهبهم فلا يحرم عندنا والكامل يقبل زيادة الكمال قاله الشيخ أحمد تركي في حاشية الخرشي

Artinya: Sebuah faidah atau informasi, apakah boleh membacakan fatihah untuk nabi SAW. atau tidak? Al ajhuri berkata: Disisi kami dalam masalah ini tidak ada nash (mashab Maliki), dan pendapat yang kuat di sisi ulama syafi’e boleh membacakan fatihah. Jadi, kita merujuk kepada pendapat ulama syafi’e maka tidak haram hal tersebut. Yang sempurna tetap menerima tambahan kesempurnaan. demikian di katakan syaikh Ahmad Turky dalam Hasyiah al-Kharasyi.